• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:

 - creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală; 
 - crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

 

OBIECTIVELE acestei submăsurii sunt:

- cearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/ apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

- îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

 

BENEFICIARII:

- comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);

 

Valoarea SPRIJINULUI  NERAMBURSABIL  acordat  este  100%  din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt  NEgeneratoare de venit și nu va depăși:

– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială;

– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin;

– 2.500.000 Euro/ comună, pentru înființarea infrastructurii de apă și apă uzată (pentru extindere, 1.500.000 euro);

– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective fără a depăși valoarea maximă/ comună/ tip de sprijin.