• grupuldeconsultanta@gmail.com
 • +40728020252/+40770684619
 • Submăsura SM 6.4Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole


  Submăsura 6.4 are ca scop:

       - Promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale;

       - Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;

     - Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;

       - Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;

       - Crearea de locuri de muncă;

       - Creşterea veniturilor populaţiei rurale;

       - Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;

      - Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi             neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.

   Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

  •        Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
  •          Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
  •          Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
  •         Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
  •     Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
                            Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

  CONDIŢII MINIME OBLIGATORII/ DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

  þ  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

  þ  Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submăsură;

  þ Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;

  þ  Sediul social al solicitantului trebuie să fie situat în spațiul rural;

  þ  Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;

  þ  Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;

  þ  Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;

  þ  Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate  avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR (se va depune la Cererea de finanțare dovada solicitării către ANPM a evaluării impactului asupra mediului, urmând ca la momentul semnării contractului de finanțare să fie depus documentul final emis de ANPM pentru demararea investiției)

  þ  În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

  þ  Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani, iar ultima plată nu va depăși data de 31 decembrie 2025.

  OBIECTIVELE submăsurii 6.4.
  - stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

  - dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban.

   

  BENEFICIARII:

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  þ Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

  þ Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 

   

  Sprijinul public nerambursabil:

  •       Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
  •      Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie.

  Atenție! Intensitatea sprijinului este 70% sau 90%.

  Nu există intensităţi intermediare!

  •        se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013;
  •        se acordă în baza Ordinului MADR nr. 1731/2015 cu modificările şi completările ulterioare;

  •     nu va depăşi 200.000 euro/ beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

   


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/fonduri/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 265

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Cannot call session save handler in a recursive manner

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php73)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: