• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619

SUBMĂSURA  6.3

 

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICISCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici are ca scop:

  •       îmbunătăţirea  managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni;
  •      creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

 

BENEFICIARII:

þ  să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă[1] care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

þ  să fie persoane juridice române;

þ  să acţioneze în nume propriu;

þ  să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;

þ  să aibă studii  minime de 8  clase;

þ  să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:

þ  persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:

þ  ca persoană fizică autorizată;

þ  ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

þ  ca întreprindere familială;

þ  societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar  înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:

þ  asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;


Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

þ  are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producţie standard)

þ  este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primărie în Registrul agricol2, de către solicitant:

-          în nume propriu (persoană fizică) sau

-          sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3. 

 

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de 15.000 Euro:

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

  •          75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;

  •      25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, până la 31 decembrie 2025, fără a depăși trei ani  de la semnarea Deciziei de finanțare.