• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619

Submăsura (SM) 6.2Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale


   SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Această submăsură vizează:

             diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

             încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de productie;

             digitalizarea activităților din mediul rural;

             încurajarea acțiunilor de protecție a mediului

 

CONDIŢII MINIME OBLIGATORII /DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI  

þ  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

þ  Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri;

þ  Proiectul (activitatea/activitatile propuse) trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsură;

þ  Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;

þ  Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

þ  În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

 

OBIECTIVELE:

Obiectivul obligatoriu de îndeplinit constă în dovada desfășurării activităților comerciale în cadrul proiectului: documente aferente producţiei/serviciilor comercializate sau a activităţilor prestate. Pentru acest obiectiv solicitantul stabilește un procent de comercializare a productiei/serviciilor de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată. Acesta trebuie realizat până cel târziu la depunerea  celei de-a doua cereri de plată.


 

 

BENEFICIARII:

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

þ  Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

þ  Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

þ  Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

  •     este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.
  •          se acordă în baza unui Plan de afaceri;
  •        se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/ 2013;
  •      se acordă în baza prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/ 2015;

  •       nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.