• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619

Submăsura 6.1 –  Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri


Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop:

  •             instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole;
  •          îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
  •     submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;
  •    creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie; 
  •      încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

BENEFICIARI ELIGIBILI

1. Persoană fizică înregistrată și autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare:

       a. individual și independent, ca persoană fizică autorizată;

       b. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

       c. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale.

 

2. Asociatul unic și administrator al unei societăți cu raspundere limitată - SRL, înființată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

3. Asociatul majoritar (majoritate absolută) și administrator al unei societăți cu răspundere limitată- SRL, înființată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Din categoria IMM-urilor, solicitanții eligibili sunt:

- microîntreprinderi: de până la 9 salariați și realizeazî o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei;

- întreprinderi mici: au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei.


Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 41 de ani neîmpliniți  la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, să dețină competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

 

v  studii medii/superioare[1] ;

sau

v  formare profesională prin studii/ curs de calificare conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională

sau

 

competențe dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I[2] de calificare profesională;

 sau

v  evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe altecăi decât cele formale, autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale[3];

sau

angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.[1] studiile superioare se referă şi la studiile postuniversitare (masterale, doctorale);

[2] Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016

[3] In cazul solicitanților care dețin certificate de competențe profesionale (obținute în urma procesului de evaluare și certificare a  experienței profesionale) pentru calificarea de Lucrator in cultura plantelor cod NC 6111.1.1, nivelul de calificare asociat este Nivelul II.

 

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;

2. Solicitantul are o exploatație agricolă cu dimensiunea economică între 12.000-50.000 SO;

3. Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor PNDR;

4. Solicitantul devine fermier activ în 18 luni de la data instalării;

5. În cazul exploatațiilor zootehnice, Planul de Afaceri va viza obligatoriu amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu.

FONDURI NERAMBURSABILE (SPRIJIN PUBLIC)

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei aniși este de:

-      70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;

-      60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO

-      50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;

-      40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI VA FI ACORDAT SUB FORMĂ DE PRIMĂ ÎN 2 TRANȘE, ASTFEL:

   - Prima tranșă: 75% din cuantumul sprijinului la primirea Deciziei de Finanțare;

   - A doua tranșă: 25% din cuantumul sprijinului în maxim trei/cinci ani de la primirea deziciei de finanțare;

                        *a doua tranșă se acordă dacă se constată că a fost implementat corect Planul de Afaceri până la acel moment și dacă a fost asigurată îmbunătățirea performanțelor economice ale exploatației (comercializare a producției proprii de minim 20% din valoarea primei tranșe).

 

*Perioada de cinici ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.