• grupuldeconsultanta@gmail.com
 • +40728020252/+40770684619

BENEFICIARI ELIGIBILI

 • a. întreprinderi nou-înființate;
 • b. întreprinderi mici;
 • c. întreprinderi mijlocii.
 •  

FINANȚARE

- maxim 100% valoare AFN, dar nu poate depăşi suma de 200.000 de lei (42.000 de euro) pentru fiecare beneficiar (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare).

 *cheltuielile privind taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului acordat de FNGCIMM), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • - echipamente și utilaje;
 • - spații de lucru;
 • - autoutilitare;
 • - autoturisme, limitate însă la 36.000 lei și doar unul singur pe societate- limitările acestea nu sunt valabile pentru activitățile de taxi, școală de șoferi, rent-a-car;
 • - echipamente de climatizare / încălzire;
 • - echipamente de obținere a unei economii de energie;
 • - echipamente IT;
 • - mobilier;
 • - birotică;
 • - chirii - doar pentru spații care nu au destinație locativă;
 • - cheltuieli salariale complete în limita salariului mediu pe economie;
 • - realizare pagini web de prezentare, în limita a 8000 de lei;
 • - francize;
 • - licențe;
 • - software;
 • - cursuri de antreprenoriat;
 • - consultanță, în limita a 8000 de lei;
 • - TVA, cheltuială eligibilă doar pentru firmele care nu sunt plătitoare de TVA.

* bunurile achiziționate în cadrul programului trebuie să fie noi, nu se acceptă second hand și nici variantele de finanțare prin leasing.

 

ANGAJAMENTE

- menținerea investiției: 5ani.

 

AJUTORUL DE MINIMIS VA FI ACORDAT SUB FORMĂ DE 2 TRANȘE:

- 75% din cuantumul sprijinului la primirea Deciziei de Finanțare;

- 25% din cuantumul sprijinului în maxim 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

*tranșa II se va acorda dacă se constată că au fost implementat corect Planul de Afaceri până în acel moment.