• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619

Beneficiari eligibili – SRL nou infiintat

 

Criterii de selecție pentru Programul Start up Nation

Mai jos este prezentată ultima grila de evaluare publicată pe 14.12.2018 în Monitorul Oficial al României.

Criteriu de selecție

Punctaj

A. Domeniul de activitate:

Producție

30p

Servicii și Industriile creative definite conform HG. 859/2014

30p

Comerț și alte activități

10p

B1. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în cadrul întreprinderii:

1 loc de muncă nou creat

0p

2 sau mai multe locuri de muncă nou create

10p

B2. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/ șomeri:

0 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/șomeri

0p

cel puțin un 1 loc de muncă ocupat de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/șomeri

5p

*definite prin Hotărârea nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD

**absolvenți după anul 2012 reprezintă absolvenți după 01.01.2013

C. Densitate IMM

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4   Respectiv
Acest punctaj este obținut de firmele din județe: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara. Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea

20p

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Acest punctaj este obținut de firmele din: București, jud. Ilfov și jud. Cluj

5p

D. Criterii aferente investiţiei

Echipamente tehnologice și software-uri* necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 60% din valoarea planului de afaceri

10p

Echipamente tehnologice și software-uri* necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri

5p

*mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 , 2.2 si 2.3.6 (inclusiv echipamente IT) din HG 2139/2004, software-uri necesare desfășurării activității.

E. Criterii aferente asociaților/ acționarilor

Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

 25p

Punctajul maxim care se poate obține:

100p

Criterii de departajare pentru punctaj egal:

-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

-numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri;

-punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);

-data și ora înscrierii în program.

  Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut;
Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării proiectului trebuie sa se afle în tipul de localitate/județ  pentru care s-a optat