• grupuldeconsultanta@gmail.com
 • +40728020252/+40770684619

Submăsura (SM) 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale


   SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

BENEFICIARII:

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

þ  Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

þ  Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul ruralcare îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

þ  Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

 •     este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.
 •          se acordă în baza unui Plan de afaceri;
 •        se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/ 2013;
 •      se acordă în baza prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/ 2015;

 •       nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

 • Submăsura SM 6.4 „Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole


  Submăsura 6.4 are ca scop:

       - Promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale;

       - Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;

     - Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;

       - Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;

       - Crearea de locuri de muncă;

       - Creşterea veniturilor populaţiei rurale;

       - Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;

      - Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.


  BENEFICIARII:

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  þ Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

  þ Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 

   

  Sprijinul public nerambursabil:

  •       Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
  •      Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie.

  Atenție! Intensitatea sprijinului este 70% sau 90%.

  Nu există intensităţi intermediare!

  •        se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013;
  •        se acordă în baza Ordinului MADR nr. 1731/2015 cu modificările şi completările ulterioare;

  •     nu va depăşi 200.000 euro/ beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

  ATAȘĂM O PREZENTARE CU LISTA DE PROIECTE ELIGIBILE ACESTOR MĂSURI:

  Documente utile

   LISTA PROIECTE ELIGIBILE
  Descarca