• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619

Beneficiari eligibili:

·         Microîntreprinderi, IMM-uri cu cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a proiectului şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a proiectulu

·         Au profit din exploatare în anul 2019

·         Societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani -2019, 2018 și 2017

·         Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de finanțare în cadrul prezentului program decât cu o singură societate, pentru care se verifică statutul de întreprindere unică

·         Nu au datorii la bugetul de stat

·         Nu sunt în dificultate, dizolvare, etc.

Finanţarea se acordă ulterior realizării investiţiilor într-o singură tranșă!

Sursa: http://www.imm.gov.ro/ro/programul-comert-si-servicii/programul-comert-si-servicii-2020/