• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619

INVESTIȚII:

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
- implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
- internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant).

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
- construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
- dotarea cu active necorporale, corporale, inclusiv instrumente de comercializare online.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

Întreprinderi mici și mijlocii non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural

Finanțare nerambursabilă de minim 2.000.000 Euro – maxim 6.000.000 Euro/beneficiar.

Intensitatea finanțării nerambursabile este între 45-70%* (în funție de regiune și mărime IMM)

 *unele activități/cheltuieli pot fi finanțate în proporție de 90%, de exemplu: certificare produse, sisteme de management, internaționalizare.


 CHELTUIELI ELIGIBILE:

- cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional): Amenajarea terenului, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială;
- cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor
de stat regional);
- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis): Studii de teren, obținere avize, acorduri, autorizații, proiectare și inginerie, consultanță, asistență tehnică;
- cheltuieli pentru investiția de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional): construcții și instalații, dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări).
- active necorporale – ce cuprind:
- cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
- cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului;
- alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional): Organizare de șantier;
- cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile;
- cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin ajutor de minimis);
- cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (finanțabile prin ajutor de
minimis):
- cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor;
- cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management;
- cheltuieli cu activități de internaționalizare.

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
- nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;
- achiziționarea de terenuri și/sau construcții;
- costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere;
- costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării);
- salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ;
- costuri de personal.


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/fonduri/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 265

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Cannot call session save handler in a recursive manner

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php73)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: