• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619

INFORMAȚII:

Valoare sprijin nerambursabil: pana la 200.000 euro;
Cofinanțare beneficiar: 10% .


ELIGIBILITATE:

Pot accesa finanțarea: SA, SCM, SRL / SRL-Debutant sau alte societăți cooperative care respecta condițiile:
– vechime: cel puțin un an fiscal;
– mărimea/încadrarea întreprinderii: sunt micro-întreprinderi, adică au avut mai puțin de 10 angajați și au realizat max. 2 milioane de euro cifră de afaceri sau active totale în ultimii doi ani fiscali;
- să fi înregistrat profit din exploatare în ultimul an fiscal;
- nu sunt eligibile firmele care au avut activitatea suspendata temporar în anul accesării finanțării sau cu un an în urmă;
– Angajați:
- are înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 angajat;
SAU
– are cel puțin 1 salariat cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare (dacă nu există momentan angajați se pot angaja până la data depunerii);
– Angajament de menținere al angajaților: beneficiarii au obligația de a menține numărul mediu de angajați ai firmei pe perioada de implementare și perioada de durabilitate (3 ani de la realizarea investiției);

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și ONG-urile cu activități economice nu sunt eligibile.

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

- în principiu se finanțează sectorul productiv și cel al serviciilor;
- se acceptă pentru finanțare o singură activitate

*Nu se acceptă activități auxiliare.

 

LOCAȚIA: - se permite o singura locație de implementare a proiectului, care trebuie să fie în mediul urban.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

- construcție, modernizare și extindere spatii de producție/servicii;
- echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru inclusiv software;
- aparate și instalații de măsurare și control;
- instalații și echipamente specifice în scopul obținerii de energie;
- mijloace de transport tehnologice, macarale etc;
- mobilier, aparatura birotică, sisteme de protecție a valorilor umane, materiale și alte active corporale;
- realizare pagini web și/sau magazin online;
- echipamente informatice și software;
- brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active;
- cheltuieli cu activități obligatorii de publicitate și informare;
- servicii de consultanță;
- taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. (pentru firme neplătitoare de TVA).

 

ANGAJAMENTUL BENEFICIARUL:

Beneficiați de puncte de selecție importante dacă vă puteți angaja următoarele:

- prin proiectul de investiții micro-întreprinderea va lansa produse/servicii noi pe piață; procesul de producție va fi schimbat;
- o contribuție proprie suplimentară de până la 10%: fiecare procent angajat în plus peste contribuția proprie minima de 10% aduce cate un  punct suplimentar (max. 10 puncte = șanse maxime cu o contribuție proprie de 20%);
- contribuția proprie trebuie justificată cu un extras de cont bancar/linie de credit/contract de credit numai după aprobarea proiectului, înainte de semnarea contractului de finanțare;
- crearea de locuri de muncă (minim 1, pentru punctaj maxim 5). Locurile de muncă create plus cele existente trebuie menținute pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea investiției;
- valoarea finanțării nerambursabile solicitată să fie maxim dublu față de cifra de afaceri realizată în anul fiscal anterior accesării finanțării;
- bugetul proiectului să fie fundamentat, pe baza a minim 3 surse (oferte de preț), analiza de piață, strategia de marketing și planul de afaceri să fie corelate și bine fundamentate;
- proiectul să includă și investiții în surse regenerabile de energie sau pentru recuperarea deșeurilor rezultate din procesul de producție;
- investiția sa fie gândită cu luarea în considerare a unor masuri concrete legate de egalitatea de șanse și de tratament, cel puțin 1 loc de muncă creat să fie rezervat persoanelor din categorii defavorizate.