• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619
Beneficiari eligibili
  • IMM-uri afectate de pandemia COVID-19 care au cunoscut o pierdere din cifra de afaceri în 2020 față de 2019
Valoarea finanțării
max. € 1.000.000

min. 50.000 €
max. 5 x cifra de afaceri la 2019, dar fără a depăși 1.000.000 €

Alocare financiară: 358.384.803,64 euro

Finanțare nerambursabilă

95% - Pentru microîntreprinderi


90% - Pentru întreprinderi mici


85% - Pentru întreprinderi mijlocii

Activități eligibile

Modernizarea spațiilor de producție/servicii – max. 50% din valoarea proiectului și dotarea cu active corporale, necorporale, respectiv:

  • Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto (electrice sau hibride)
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
  • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
  • Cheltuieli pentru consultanţă
  • Cheltuieli cu active necorporale