• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619

Beneficiari eligibili:

-microintreprinderile/intreprinderile mici si mijlocii care doresc infiinatrea unui ABATOR/CENTRU DE SACRIFICARE  in zona montana*, indiferent de regiunea de dezvoltare.

 

*Localitatile din zona montana (vezi documentul atasat) Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr-1332_14.03.2019-privind-aprobarea-criteriilor-de-incadrare-si-a-listei-localitatilor-din-zona-montana.

 

 

Finantare:

 

  • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi;

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile: 300.000 euro / proiect; asadar un proiect poate fi de maxim 600.000 euro cheltuieli eligibile.

 

  • Înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare);
  • Înființarea de unități de procesare carne;
  • Investiții privind marketingul produselor din carne (ex. etichetare, ambalare) (în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 000 euro);
  • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare (inclusiv în cadrul unității de sacrificare) exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii.

DESCRIEREA TEHNICA A TERMENILOR UTILIZATI:

  • Abator de capacitate mică – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, cazarea şi tăierea unui număr redus de animale, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomestibile rezultate;
  • Număr redus de animale – numărul maxim de animale care pot fi sacrificate la nivelul abatoarelor de capacitate mică, incluzând tăierile de urgenţă, astfel:

1.Abatoare de capacitate mică:

-porcine, ovine sau caprine – 200 de capete/lună;

-bovine – 40 de capete/lună;

-orice combinaţie a acestor specii, dar care nu depăşeşte 5 UVM/zi;

2.Centrele de sacrificare:

1.porcine, ovine sau caprine – 100 de capete/lună;

2.bovine – 20 de capete/lună;

3.orice combinaţie a acestor specii, dar care nu depăşeşte 2,5 UVM/zi;


Sursa: https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole

Documente utile

 Lista_UAT_din_zonele_montane
Descarca