• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619

Aceste granturi vor avea valoare variabilă, ca procent din cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost suspendată prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență).

 

Categorii de ajutoare de capital de lucru:

 

    Firmele cu cifra de afaceri de 5.000 – 13.500 euro pe anul 2019 vor primi granturi de 2.000 euro.

    Firmele cu cifra de afaceri de 13.501 – 1.000.000 euro vor primi granturi la valoarea de 15% din cifra de afaceri pe anul 2019, dar nu mai mari de 150.000 euro fiecare.

 

Domenii eligibile: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii de transport, agenții de turism, librării, edituri, biblioteci, industrii creative, organizare de evenimente.

 

Pentru acordarea granturilor destinate capitalului de lucru, Ministerul Ecnomiei (MEEMA) va elibera în perioada 01 august - 15 septembrie 2020, la cerere, certificate de situații de urgență (CSU), operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență”-

 

 

Certificatul pentru situații de urgență emis de către MEEMA în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată.

 

Bugetul schemei este de 350 de milioane de euro.


Sursa: http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-solicitantului-pentru-3-1-1-sprijin-pentru-imm-uri-in-vederea-depasirii-crizei-economice-generate-de-pandemia-covid-19/