• grupuldeconsultanta@gmail.com
  • +40728020252/+40770684619

Pentru a incepe o afacere la tara, sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

– 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO

– 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

– 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;

– 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

 

Sursa: https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri