• grupuldeconsultanta@gmail.com
 • +40728020252/+40770684619
  Se pregateste lansarea unui nou program de finantare nerambursabila pentru accelerarea transformării digitale și construirea unei economii mai puternice, mai ecologice si mai reziliente.

Apelul de proiecte are ca scop final :

 • Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC;
 • Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.Beneficiari eligibili:

 • IMM ce doresc finanțare pentru achizitionarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activitatii curente.


Valoarea finantarii:

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație  IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis  este de 100.000 euro, echivalentul a 487.210 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,8721lei),

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicatie de proiect IMM-urilor in calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis  este de 30.000 euro, echivalentul a 146.163 lei,la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO =4,8721lei).

Ajutorul se acorda beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă.

Pentru firmele specializate in IT care aduc o inovatie, valoarea finantarii este cuprinsa intre 1 si 6 milioane de Euro.


Tipuri de cheltuieli eligibile:

 •    Cheltuieli aferente achizitionării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
 •    Cheltuieli aferente realizării retelei LAN necesară pentru implementarea aplicatiei de proiect;
 •    Cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii aplicatiei de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 •    Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
 •    Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 •    Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
 •    Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 •    Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 •    Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 •    Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 •    Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).


Implementare si Monitorizare:

 • Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).
 • Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.